Nye projekter :D

10-02-2022

Nogen gange kræver det lidt ekstra hjælp når mallefar smider æggene ud af hulen.

03-12-2018

Så er der modifiscret lidt i akvarie reolen, for at give mere plads og for at ændre måden vandet bliver renset på.
Der er to af akvarierne som er ændret indtil videre.
Med tiden bliver der ændret i flere akvarier.

Ved vandskift bliver begge sider tappet for vand og derefter er der automatisk vand påfyldning. 

01-03-2018

Her efter vejle akvarie messe er der lidt lavt af beholdningen af fisk. Det gør så også at der kan sorteres nemmere og rokeres i de forskellige akvarier. Nye kuld af maller kan sættes i gang. Nu er alle akvarierne type sorteret i maller så der ikke er blandet yngel i. 
Dvs planter skal flyttes rundt nu når der er mere plads i 720l. 
Nogle akvarier skal fritgøres så nye projekter kan sættes i gang.

23-04-2017

Vi var så heldige at vi blev tilbudt at købe 3 akvastabil reoler og det kunne vi selvføkgelig ikke sige nej til.
vi havde snakket om at vi gerne ville have omrokeret akvarierne og især vores 7x 45 liters da de ikke stod optimalt.
Så der stod 9x 128 liters i en fin reol, og det var da lige hvad vi kunne bruge.
Dog krævede de ret meget rengøring da der sad en hulens masse kalk og mange af baggrundene krævede en limning da de havde sluppet akvarie siderne.
Der var lidt plads mangel i vores lille kælderrum så reolerne kom ud i vores store kælderrum  hvor de er kommet til deres rette plads.
Vi er så heldige at akvarierne er med nem vandskift via rør bagved og automatisk vandpåfylding. Det gør vandskift meget lettere og en store fornøgelse. Det er især fedt til vores opdræts akvarier hvor dvs yngel skal gå.
Vi havde fået to hold Blue diamond Discos yngel hold, dog kunne de ikke rigtigt klare flytningen så der blev desværre en del mindre i antallet. 
Dog tror jeg ikke der går længe før der igen kommer unger når først de voksne har vænnet sig til de nye omgivelser.
Jeg har også meget nemmere kunne give vores forskellig malle arter deres seperate akvarie så de bliver holdt hver for sig. På den måde er det meget nemmere at kontrolere yngel og opfodre ungerne.